Forgalmazó partnerünk lenne? Bővebben

Általános üzleti feltételek

Cégadatok

Név: Tudásklaszter Nonprofit Kft.           

Cégjegyzékszám: 06-09-013894       

Székhely: 6727 Szeged, Zágráb utca 113.   

Adószám: 22392253-2-06.    

E-mail: info@tudasklaszter.hu         

Telefon:                                 

Általános információk

A Tudásklaszter Nonprofit Kft., mint eladó által
 forgalmazott Kanálka termékek megrendelhetőek a www.kanalkaizek.hu oldalon található telefonszámon, e-mail címen, illetve webes áruházunkon keresztül. 


A webáruház megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, azt bárki szabadon megtekintheti.
A webáruház, a Tudásklaszter Nonprofit Kft. virtuális katalógusa, amely nem az
 aktuális készletlistát tükrözi.
Az általános üzleti feltételek webáruházi vásárlásra vonatkozó rendelkezései
azt követően lépnek hatályba, hogy a Tudásklaszter Nonprofit Kft. a webáruház működtetését hivatalosan
megkezdte.

 

Regisztráció

A regisztráció ingyenesen, online módon, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan
 kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésékért nem vállalunk felelősséget. A rendszer a sikeres regisztrációról értesítést küld.

A regisztrációval, illetve a telefonon vagy e-mailben tett megrendeléssel a felhasználó
elfogadja az általános üzleti feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek tekinti, a rendeléssel minden vásárló
 kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével. Telefonos vagy e-mailben küldött megrendelés esetén nem szükséges a honlapunkon való regisztráció.

 

Termékeink

A honlapunkon
 található termékleírások tartalmazzák a termék pontos megnevezését, súlyát, méretének egyéb adatait, valamint a bruttó
vételárat forintban.

A Tudásklaszter Nonprofit Kft mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében, azonban egyes termékek esetében előfordulhat, hogy a megadott kép és termék leírása között eltérés mutatkozik. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, amennyiben ilyen jellegű problémát észlelnek, azt kérjük e-mailben szíveskedjenek jelezni.

 

Rendelés és vásárlás

A
webáruházban történő vásárlással, illetve a telefonos vagy e-mailben tett megrendelést követően a felek között távollévők között kötött szerződés[1] jön létre. A vásárlási szándék elfogadásáról a Tudásklaszter Nonprofit Kft. telefonos megrendelés esetén
szóban, internetes megrendelés esetén visszaigazoló e-mailben értesíti a vásárlót. 
A webáruházban való
vásárlás esetén a vásárló a megrendelt termékeket egy virtuális kosárba helyezéssel állíthatja össze. A rendelés elküldése előtt a kosár tartalma megtekinthető, lehetőség van a módosításra vagy a kosár tartalmának törlésére. A
 rendelésről automatikus értesítést küld a rendszer. Amennyiben ez az értesítés nem érkezik meg Önhöz, kérjük, e-mailen keresztül értesítsen bennünket, hogy javítani tudjuk az estleges hibákat.

A megrendelések feldolgozása és átvétele hétköznap 9-13 óra között történik.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megrendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai
 problémákért a Tudásklaszter Nonprofit Kft. nem tud felelősséget vállal.

[1] Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Szállítás

A rendeléseket 4-6 munkanapon belül
 tudja cégünk teljesíteni. Az áruk kézbesítése hétvégére és munkaszüneti napokra nem kérhető. Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani. Termékeink futárszolgálat segítségével jutnak el Önhöz, a szállítási díjak a csomag értéke alapján változnak.

 

Rendelés átvétele

A vásárló a megrendelés elküldésekor elfogadja a szállítási módot:
futárszolgálattal, a házhozszállítást a DPD Hungária Kft. végzi. A kiszállítás a megadott címre 8–17 óra között történik, ezért kérjük,
 hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fenti időintervallumban kézbesíthető. A fizetés ebben az esetben utánvétellel történik (megfizetésre kerül a termék + a szállítási díj összege).

A futárköltség a megrendeléskor kiválasztható, költsége automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, amit a rendelés feladásakor
feltüntetünk.

A vásárló e-mailen értesítést kap a futárszolgálattól a küldeménye felvételi napján, illetve a
 kiszállítás napján, amely tartalmazza a küldemény csomagszámát, az utánvét összegét, a feladót, valamint adatait.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan
 teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. (háromszori ingyenes kézbesítési
kísérlet)

Futárunk csak abban az esetben jogosult a csomag átadására, amennyiben a megjelölt összeget a címzett
kifizeti.

Kellék - és Termékszavatosság

A vásárolt termék hibája Önnek lehetőség van kellékszavatossági, vagy termékszavatossági jogának érvényesítésére.

A kellékszavatossági igény érvényesítésére nyitva álló határidő 2 év, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze. A hibát legkésőbb annak felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő kárért a Tudásklaszter Nonprofit Kft. nem felel.

A termékszavatosságra vonatkozó szabályok értelmében a termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hiba felfedezését követően Ön késedelem nélkül köteles azt a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, ellenkező esetben a közlés késedelméből eredő kárért Ön felel. (A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli.)

 

Elállási jog

Távollévők között kötött szerződés esetén Önnek jogában áll az áru kézhezvétele után 14 naptári napig elállni a vásárlástól, tehát amennyiben az árut sértetlenül 14 napon belül visszaküldi hozzánk, akkor annak ellenértékét visszaszolgáltatjuk. A fenti határidőbe az általános szabályok szerint a termék átvételének napja nem számít bele. Elállási szándékát személyesen, telefonon, postai úton, e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozatával, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Kérjük, hogy az áru átvételekor minden alkalommal győződjön meg annak sértetlenségéről, mert elállás esetén csak sértetlen terméket tudunk visszavásárolni! A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

  
Felelősség korlátozása

A
 webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Tudásklaszter Nonprofit Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:


  • 
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az oldal, illetve a webáruház
akadálytalan működését és a rendelést.

  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése.

  • Bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.
  • Bármilyen programhiba, technikai hiba következményei.
  • A Tudásklaszter Nonprofit Kft. bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék szállítási határidejét, a vásárlás feltételeit, szabályait. A változás a weboldalon történt megjelenés időpontjától kezdődően lép hatályba.
 
  • A Tudásklaszter Nonprofit Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. A termékek minden esetben a vásárló részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

 

Személyes adatok védelme / Adatvédelmi nyilatkozat

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz. A Tudásklaszter Nonprofit Kft. webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes, a regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

A Tudásklaszter Nonprofit Kft a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Ha a fenti adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban kérdése van, forduljon a Tudásklaszter Nonprofit Kft.-hez az info@tudasklaszter.hu email címen. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a regisztrált személy kérése esetén a Tudásklaszter Nonprofit Kft. megsemmisíti. Ezen felül a Tudásklaszter Nonprofit Kft. bármikor kész arra, hogy a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat
erre irányuló kérés esetén módosítja.

 

Alkalmazott jogszabályok


A Tudásklaszter Nonprofit Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak azzal, hogy a fentiekkel nem érintett rendelkezések továbbra is teljes hatállyal bírnak. Minőségi kifogása esetén a Csongrád Megyei Békéltető Testület díjmentes eljárását tudja igénybe venni, illetve fogyasztói panasszal az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál van lehetőség eljárás kezdeményezésére.